Økonomi

Køjeplads
Det er gratis at bo på og sejle med Moana.

Moana kan ikke økonomisk stilles til ansvar for evt. ændringer af på/afmønstringssteder, ændrede sejladsplaner eller togter som ikke kan gennemføres pga. krigshandlinger, naturkatastrofer, pandemier, pludselig opståede restriktioner og lignende. Så sørg for at have styr på forsikring eller at du er afklaret med det.

Vær opmærksom på
Vælger du at afmønstre før tid, tilbagebetales dykkerbidrag og ufærdige/ikke påbegyndte dykkercertifikater ikke.

Moana’ ruteplan er vejledende. Det betyder at jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at overholde sejlplanen, men forbeholder mig retten til at lave ændringer, hvis forholdene kræver det. Der gives ingen kompensation for ændrede sejladsplaner. 

Jeg kan til enhver tid bede en gast om at afmønstre, hvis denne ikke kan indordne sig. I et sådan tilfælde, tilbagebetales en del af evt dykkerbidrag. 

Fælleskassen
Ud over evt dykkerbidrag kommer fællesudgifter til mad og drikke samt til diesel, benzin, cruising permits og lignende. Disse udgifter deles vi om og de vil typisk ligge mellem 2.000-4.000 kr. pr. måned alt efter hvor vi befinder os henne. De kan dog som sagt variere, da der kan være særlige forhold der gør sig gældende på det enkelte togt. 

“Luksus-ting” såsom slik, sodavand og lignende indkøbes for egen regning.

Øvrige udgifter
Foruden ovenstående skal du kalkulere med flybilletter, forsikring og evt. visum og vacciner. Fælles for disse er, at det er noget du selv står for. Disse poster afhænger ligeledes meget af hvilket togt du vælger.

Og til sidst men ikke mindst, lommepenge & “buffer”. Også her kan det variere meget fra person til person og blandt andet også afhænge meget af hvor meget du ønsker at udforske havet under overfladen sammen med os andre.

Jeg vil ikke anbefale at det er her du prøver at spare. Hvis du har besluttet dig for at tage afsted, så sørg for at du har økonomien i orden, både så du får det fulde udbytte af turen og så du også har plads til uventede ekstraudgifter, som sagtens kan forekomme. 

Juridisk
Moana er hverken et rejsebureau, eller et kommercielt skib fx a la et liveaboard. Moana sejler privat, men har gaster med på eventyr. 
Gastesejlads er juridisk set en sejltur på “delebasis”.
Mange myndigheder ude i verden ønsker at beskytte deres egen charterflåde, og jeg ønsker ikke at havne i problemer fordi de fejlagtigt tror at der er tale om “forhyring” eller “charter”.  Det 
er derfor vigtigt, såfremt myndighederne spørger, at du svarer følgende: “Jeg betaler ikke for at sejle med Moana, men vi deles om udgifterne ombord”. Dette er direkte råd fra FTLF (Foreningen til langtursejladsens fremme).

NB. Jeg forbeholder mig retten til at ændre i vores prisstruktur løbende. 

Fortsæt her for at ansøge om en gasteplads.